Müəssisənin ümumi biznes strategiyasını dəstəkləmək üçün təchizat sisteminin mərhələlərinin düzgün əlaqələndirilməsi və qurulması önəmli...