Billur MS

Hamam tekstili

Bədən dəsmalı

 

 

  • SIZE : 70X140 /  70X140  /  90X150
  • WEIGHT : 450 GR   /  500 GR  /   600 GR
  • MATERIAL : 100% PAMBIQ
  • COLOR : WHITE
  • ƏRİŞİ : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNARI : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • ARĞACI: 16/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNAR TİKİŞİ : CÜT TİKİŞ
  • İSTEHSALI : TÜRKİYƏ