Billur MS

Textile products

Mələfə

 

 

  • SIZE : İSTƏNİLƏN ÖLÇÜDƏ İSTEHSAL EDİLİR
  • PARÇANIN TELİ : 46 TEL  |  57 TEL  |  64 TEL  |  83 TEL
  • PARÇA : SAYA  |  ZOLAQLI
  • MATERİAL : PAMBIQ  |  POLYESTER
  • COLOR : MÜXTƏLİF  RƏNG  SEÇİMİ  MÖVCUDDUR