Billur MS

Hamam tekstili

Əl dəsmalı

 

 

  • ÖLÇÜSÜ : 50X90  
  • ÇƏKİSİ : 225 GR / 250 GR
  • MATERİALI : 100% PAMBIQ
  • RƏNGİ :
  • ƏRİŞİ : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNARI : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • ARĞACI: 16/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNAR TİKİŞİ : CÜT TİKİŞ
  • İSTEHSALI : TÜRKİYƏ