Billur MS

Hamam tekstili

Bədən dəsmalı

 

 

  • ÖLÇÜSÜ : 70X140 /  70X140  /  90X150
  • ÇƏKİSİ : 450 GR   /  500 GR  /   600 GR
  • MATERİALI : 100% PAMBIQ
  • RƏNGİ :
  • ƏRİŞİ : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNARI : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • ARĞACI: 16/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNAR TİKİŞİ : CÜT TİKİŞ
  • İSTEHSALI : TÜRKİYƏ