Billur MS

Restoran tekstili

Masa örtüyü

 

 

  • ÖLÇÜSÜ : İSTƏNİLƏN  ÖLÇÜDƏ  İSTEHSAL  EDİLİR
  • MATERİAL : PAMBIQ  |  POLYESTER
  • RƏNGİ : MÜXTƏLİF  RƏNG  SEÇİMİ  MÖVCUDDUR