Billur MS

Hamam tekstili

Pambıq xalat

 

 

  • ÇƏKİSİ : 1250 GR
  • MATERİALI : 100% PAMBIQ
  • RƏNGİ :
  • ƏRİŞİ : 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • KƏNARI: 20/2 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • ARĞACI : 16/1 CÜTLƏNMİŞ İPLİK
  • İSTEHSALI : TÜRKİYƏ