Billur MS

Masa örtüyü

 

 

  • РАЗМЕР : İSTƏNİLƏN  ÖLÇÜDƏ  İSTEHSAL  EDİLİR
  • MATERİAL : PAMBIQ  |  POLYESTER
  • ЦВЕТ : MÜXTƏLİF  RƏNG  SEÇİMİ  MÖVCUDDUR